admin@tilrawan.net
0061414109394

بىز كىم؟

ﺑﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ. ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻧﺎ ﺗﯩﻠﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻟﻪﺯﺯﯨﺘﯩﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺗﺎ-ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺷﯘ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻨﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯧﺘﯩﺴﯘﻧﻜﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﻤﯩﺰ. ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﺷﯘ ﻟﻪﺯﺯﻩﺗﻨﯩﯔ ﮪﻮﺯﯗﺭﯨﻨﻰ ﺳﯜﺭﯛﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ،ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰ ﻧﯘﺭﻏﯘﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﯩﺮﯨﺴﻼﺭﻏﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ. ﻏﻪﺭﺏ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺰﻟﻪﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺷﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋ‍ﯙﺯﯨﮕﻪ ﺟﻪﻟﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﯜﭼﻰ ﭘﻪﻗﯘﻻﺩﺩﻩ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻏﻪﺭﺏ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺟﺎﻧﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﻛﯜﭼﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﺑﯘﻟﯩﺸﻰ. ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﺎﺋﺎﺭﯨﭙﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﺏ ﺧﺎﺭﺍﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻖ ﺋﺎﻟﻐﺎ ﺳﯩﻠﺠﯩﺘﯩﺸﯩﻤﯩﺰﻏﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻣﯩﺰ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ ﺯﯨﻤﻤﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮ ﺑﻮﻻﻟﻤﯩﺴﺎﻗﻤﯘ،ﮪﯧﭻ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﮪﻪﺳﺴﻪ ﻛﯜﭼﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺸﻘﺎ ﻗﺎﺩﯨﺮﻣﯩﺰ. ﺷﯘﯕﻼﺷﻘﺎ ﺑﯘ ﺗﻮﺭ ﺑﯧﻜﻪﺗﻨﻰ ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ ﻣﺎﺱ، ﺭﻩﯕﺪﺍﺭ،ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﯩﺰﯨﻘﺘﯘﺭﺍﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﻣﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻛﻪﯓ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﻪﺭﻩﺩﺩﯗﺕ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ. ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﯩﻤﯩﻐﺎﻳﺴﯩلەر.

Back to Main Page